پاورپوینت درس 19 کارگاه کارآفرینی ( مشتری شناسی )

پاورپوینت درس 19 کارگاه کارآفرینی ( مشتری شناسی )

پاورپوینت درس 19 کارگاه کارآفرینی ( مشتری شناسی )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 13 اسلاید قابل ویرایش و جذاب 

مدل کسب و کار
مدل کسب و کار، منطق یک کسب و کار یا شرکت را با چگونگی خلق، ارائه و کسبا رزش و درآمد آن توصیف می کند. قبل از شروع هر کسب و کاری ابتدا باید آن را طراحی کرد.
مدل کسب و کار را می توان به 9 جزء سازنده اساسی دسته بندی کرد. این اجزا به ترتیب شامل مشتری شناسی ، طراحی ارزش پیشنهادی، تعیین کانال توزیع، ارتباط با مشتریان، درآمد زایی، منبع یابی، فعالیت های کلیدی، شریک یابی و برآورد هزینه ها است.
خرید آنلاین